sản phầm dung dịch vệ sinh lens

Sản phẩm dung dịch vệ sinh lens Ortho-K

Dung dịch vệ sinh lens Ever clean – 225ml

470.000 

Sản phẩm dung dịch vệ sinh lens Ortho-K

Dung dịch tẩy và diệt khuẩn Ever Clean Avizor – 60ml

270.000 

Sản phẩm dung dịch vệ sinh lens Ortho-K

Dung dịch ngâm rửa kính Avizor 60ml

150.000 

Sản phẩm dung dịch vệ sinh lens Ortho-K

Dung dịch ngâm rửa kính Avizor 240ml

370.000