Medmont Meridia Advanced Topographer Professional

  • Chụp và ghi lại video bề mặt giác mạc
  • Trang bị camera có độ phân giải cao
  • Chụp hình và đánh giá tuyến Meibomian (BHVI)
  • Chụp và ghi lại video Fluorescein trên giác mạc
  • Đo độ cao liềm nước mắt