các phụ kiện đi kèm hỗ trợ mắt

Các phụ kiện đi kèm hỗ trợ mắt

Lens remover

120.000 

Các phụ kiện đi kèm hỗ trợ mắt

Bộ hộp gỗ (full box)

1.120.000 
1.550.000 

Các phụ kiện đi kèm hỗ trợ mắt

Heated eye pad (Máy chườm ấm mắt)

6.850.000